Δραστηριότητες

μουσική προπαιδεία fairyland

Τι είναι η μουσική προπαιδεία;

Με τον όρο μουσική προπαιδεία εννοούμε τη διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά από 0-7 ετών. Στη μουσική προπαιδεία όλη η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται μέσω βιωματικής προσέγγισης όπου τα παιδιά με το σώμα , τις αισθήσεις και το παίξιμο στα μουσικά όργανα βιώνουν τα μουσικά ερεθίσματα που τους δίνονται. Το μάθημα της μουσικής προπαίδειας έχει τρεις στόχους :

• Να αποκτήσει το παιδί ρυθμική ισορροπία άρα και ρυθμική ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να εκτελέσει μια ποικιλία ρυθμών τόσο απλών όσο και πιο σύνθετων ρυθμικών μοτίβων.

• Να αποκτήσει το παιδί μελωδική ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να ξεχωρίζει μελωδίες και διάφορα τονικά ύψη αλλά ταυτόχρονα θα μάθει να τραγουδά σωστά και τα μελωδικά ερεθίσματα που του δίνονται.

•  Ελεύθερο μουσικοκινητικό παιχνίδι. Μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες το παιδί θα μάθει να κινεί το σώμα του και να το ελευθερώνει μέσα από τη μουσική καθώς και να κοινωνικοποιείται ώστε να λειτουργεί ελεύθερα ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Μέσω της μουσικής προπαιδείας το παιδί αρχίζει να λύνει σε σημαντικό βαθμό, τα πρώτα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει αργότερα στην εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου όπου η μουσική σπουδή γίνεται πιο σύνθετη. Το πιο σημαντικό όμως είναι η χαρά και η διασκέδασή του μέσα από τη μουσική!

 

fairyland

“Γιατί η fairyland είναι ένας παραμυθένιος τόπος, είναι ο ιδανικός τόπος για παιδιά!.” 

Ακολουθήστε μας!