Τμήματα

ΚΔΑΠ

ΚΔΑΠ

Εγγραφές ανοιχτές

Τα ΚΔΑΠ παρέχουν δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών, ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών και των γονέων τους, με την ανάπτυξη οργανωμένων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων όπως :

Μαθήματα (8 Μαθήματα)

 • 1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  Τα παιδιά, στο πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών γίνονται μικροί Επιστήμονες, μαθαίνουν να παρατηρούν συστηματικά και καλλιεργούν βασικές επιστημονικές δεξιότητες, μέσα από το Εποικοδομητικό Μοντέλο Διδασκαλίας – Ανακάλυψης των Φυσικών Επιστημών (Παρατήρηση, Πρόβλεψη και Υπόθεση, Σειροθέτηση, Κατηγοριοποίηση, Βασικές δεξιότητες Συμπλήρωσης Πινάκων κοκ).


  Το πρόγραμμα ξεκινάει από την κατανόηση του Φυσικού – Υλικού κόσμου και επιχειρεί να βοηθήσει τα παιδιά να εξερευνήσουν διάφορες έννοιες των Φυσικών Επιστημών, μέσα από το παιχνίδι (Ύλη, Διάλυση, Βύθιση – Επίπλευση, Κύκλος του Νερού, Μαγνητισμός, Βασικές Αρχές Βιολογίας, Χημικές Αντιδράσεις, Κύκλος της Ζωής των Φυτών, Εναλλαγή των Εποχών, Η θέση της Γης στο Διάστημα κ.α.).


  Τα παιδιά διασκεδάζουν ενώ πειραματίζονται ελεύθερα με τα διαθέσιμα υλικά, μαθαίνουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, συζητάνε και δημιουργούν το δικό τους Επιστημονικό Τετράδιο, όπου καταγράφουν όλη την επιστημονική δουλειά τους!

 • 2. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

  Τα παιδιά στο Θεατρικό Παιχνίδι εξερευνούν το σώμα, τη φωνή, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, με τρόπο βιωματικό και διασκεδαστικό.


  Μέσα από τα θεατρικά παιχνίδια νιώθουν μέλη της ομάδας και μαθαίνουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Καλλιεργούν την ομιλία και το λεξιλόγιό τους, μέσα από διαλογικές ασκήσεις. Μέσα από τις ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και παντομίμας, μαθαίνουν να εκφράζονται, λεκτικά και μη, αλλά και να κατανοούν καλύτερα αυτό που τους «λέει» ο συνομιλητής τους.


  Μέσα από δραματοποιήσεις παραμυθιών εξερευνούν τα συναισθήματα των διάφορων ηρώων που ενσαρκώνουν, και μέσα από αυτούς, εξερευνούν καλύτερα και τα δικά τους συναισθήματα και καλλιεργούν την ενσυναίσθηση.

 • 3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

  Το πρόγραμμα της μουσικής περιλαμβάνει 5 επιμέρους τομείς, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια μουσικότητας, ενεργητικής ακρόασης της μουσικής, ρυθμού και αρμονίας στα παιδιά, και οι οποίοι δουλεύονται σε κάθε συνάντηση:


  Μουσική Θεωρία: τα παιδιά προσεγγίζουν μέσα από μουσικές ιστορίες και παιχνίδια τις βασικές έννοιες της Μουσικής (Χροιά, Ένταση/Δυναμική, Χρονικές Αξίες, Τονικό Ύψος), τις Νότες και τα Όργανα. Εμπλέκονται στις έννοιες αυτές βιωματικά, και κατανοούν τις αρχές της Μουσικής.
  Dictee/Solfege: τα παιδιά μαθαίνουν να «διαβάζουν» τις νότες (αρχικά με χρωματικό κώδικα, στη συνέχεια και ανεξάρτητα), και εξασκούνται στη «Μουσική Ορθογραφία».
  Μουσικοκινητική: με τη βοήθεια των εργαλείων της κινητικής – ρυθμικής αγωγής (κορδέλες, στεφάνια, πανιά, μαντήλια κ.λ.) τα παιδιά εξερευνούν τη μουσική και το σώμα τους και μαθαίνουν να συντονίζουν τις κινήσεις τους, βελτιώνοντας έτσι τη γενικότερη αρμονία και ισορροπία τους.
  Δημιουργία Χορωδίας και Ορχήστρας: τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα μουσικά όργανα, εξασκούνται στον σωστό χειρισμό των κρουστών του Orff, και εργάζονται ομαδικά, για την εκτέλεση βασικών μουσικών κομματιών. Επιπλέον, εξασκούν τη φωνή τους, καλλιεργώντας τη δεξιότητα να τραγουδούν στο σωστό τονικό ύψος.
  Εκμάθηση Μεταλλόφωνου: τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται το Μεταλλόφωνο και να εκτελούν απλά μουσικά έργα, που καλλιεργούν τις βασικές αξίες της μουσικότητας.

   

  Παράλληλα, αφού τα παιδιά κατακτήσουν τις βασικές μουσικές δεξιότητες, δουλεύουμε ένα πρόγραμμα «Μουσικής Ιστορίας», μέσα από το οποίο τα παιδιά αποκτούν ακούσματα και έρχονται σε επαφή με τα βασικά μουσικά είδη και μαθαίνουν να τα διακρίνουν.

 • 4. ΜΙΚΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

  Τα παιδιά, μέσα από το πρόγραμμα των Μικρών Αθλητών, γυμνάζονται, εξασκούν το σώμα τους, εξασκούν την αδρή, αλλά και την λεπτή κινητική τους δεξιότητα, διδάσκονται την πειθαρχία και εξασκούν την συγκέντρωσή τους.


  Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ερχόμαστε προοδευτικά σε επαφή με πολλά διαφορετικά αθλήματα και είδη γυμναστικής: Εξερευνούμε τα Αγωνίσματα του Στίβου, τα Αθλήματα με Μπάλα, τα Αθλήματα Αντοχής, τα Αγωνίσματα Ακριβείας, τις Πολεμικές Τέχνες αλλά και τη Ζούμπα, τη Γιόγκα, τη γυμναστική με Βάρη, Ιμάντες Αντίστασης, κ.α.


  Εκτός από την πρακτική, σε όλα τα Αγωνίσματα μελετάμε και το θεωρητικό τους πλαίσιο, τους βασικούς κανόνες και τον τρόπο διεξαγωγής τους, διαμορφώνοντας έτσι πολύπλευρη γνώση, εξασκώντας εκτός από το σώμα μας, και το μυαλό!

 • 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

   Οι μικρού ΜΑΣΤΕΡ ΣΕΦ του ΚΔΑΠ, δημιουργούν κάθε εβδομάδα τις πιο νόστιμες συνταγές!


  Στόχος του προγράμματος Μαγειρικής, είναι πρώτα απ’ όλα η καλλιέργεια μαγειρικής αντίληψης στα παιδιά. Μέσα από τη συζήτηση που προηγείται κάθε μαγειρικής μας δημιουργίας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πολλά διαφορετικά υλικά, και καλούνται να επιλέξουν τα ίδια ποια θεωρούν κατάλληλα για την συγκεκριμένη παρασκευή. Με την καθοδήγησή μας, τα παιδιά εξασκούν την κριτική τους σκέψη και μαθαίνουν να σκέφτονται ανεξάρτητα. Ακόμη, εξασκούν τη λεπτή κινητική τους δεξιότητα, καλλιεργούν το ομαδικό τους πνεύμα και τη συνεργασία και διασκεδάζουν παίζοντας με τα υλικά σε μικρές ομάδες.


  Τέλος, χρησιμοποιώντας ως βάση μας, την συνταγή της εβδομάδας, τα παιδιά εξασκούνται στη γραφή, και δημιουργούν το δικό τους Τετράδιο Μαγειρικής, όπου καταγράφουν τις Συνταγές τους, το εικονογραφούν και κολλάνε τις αγαπημένες τους φωτογραφίες!

 • 6. ΑΓΓΛΙΚΑ
  Το πρόγραμμα των Αγγλικών έχει ως στόχο του να εισάγει τα παιδιά στην αγγλική γλώσσα, μέσα από αγγλόφωνα παιχνίδια και τραγούδια. Προσεγγίζουμε βασικό λεξιλόγιο και αποσκοπούμε μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση να δημιουργηθεί στα παιδιά μία θετική στάση προς την αγγλική γλώσσα και να καλλιεργηθεί μέσα από την ακρόαση μία πρώτη «αίσθηση» της.
 • 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  Τα παιδιά στην πληροφορική έρχονται σε συστηματική και οργανωμένη επαφή με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τα περιφερειακά συστήματά του. Μαθαίνουν με παιχνίδια και ιστορίες τα βασικά μέρη του, εξασκούνται στους βασικούς χειρισμούς και μαθαίνουν να εκτελούν βασικές εργασίες (δακτυλογράφηση, χειρισμός Ποντικιού και πληκτρολογίου, ζωγραφική, χειρισμός και δημιουργία φακέλων και εγγράφων, έρευνα στο Διαδίκτυο, Εκτύπωση, Σκανάρισμα, Ηχογράφηση κλπ.)
 • 8. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Τα παιδιά στο πρόγραμμα της Εικαστικής Αγωγής φέτος έρχονται σε επαφή με σημαντικούς καλλιτέχνες του 19ου και 20ου αιώνα, μελετούν το έργο και τη ζωή τους, και δημιουργούν έργα είτε αντιγραφής, είτε εμπνευσμένα από το έργο του εκάστοτε καλλιτέχνη. Μέσα από την καλλιτεχνική Δημιουργία, τα παιδιά γνωρίζουν τα διάφορα υλικά και εργαλεία, μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν, να τα διακρίνουν, να τα χειρίζονται και να επιλέγουν το κατάλληλο κάθε φορά, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουν να αποδώσουν.


  Με τα έργα Αντιγραφής, τα παιδιά εξασκούνται στην Ενεργητική Παρατήρηση του έργου τέχνης, στην οπτική αναλογία και στην απόδοση λεπτομερειών. Με τα πρωτότυπα έργα, με έμπνευση από συγκεκριμένους καλλιτέχνες, τα παιδιά, εξασκούν την αισθητική τους αντίληψη, μαθαίνουν να λαμβάνουν αποφάσεις ανεξάρτητα και προβληματίζονται σε σχέση με το αποτέλεσμα που θέλουν να αποδώσουν.


  Το πρόγραμμα της Εικαστικής Αγωγής, έχει ως στόχο του, πέρα από την καλλιτεχνική παραγωγή, την βιωματική και ολόπλευρη ανάμειξη του παιδιού στο έργο των καλλιτεχνών: τα παιδιά συζητούν σε μικρές ομάδες και στην Ολομέλεια για τα διάφορα έργα, εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για αυτά (καλλιεργώντας έτσι την αισθητική τους αντίληψη), αναπαριστούν γλυπτά και πίνακες με τα σώματά τους, και καλλιεργούν την ενσυναίσθηση (καθώς καλούνται να αναλογιστούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει δημιουργηθεί ο κάθε πίνακας, τα συναισθήματα του καλλιτέχνη και πως αυτά αποδίδονται, αλλά και τα συναισθήματα που το κάθε έργο τέχνης δημιουργεί στα ίδια).

Υπεύθυνος Τμήματος (1 Υπεύθυνος)

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Υπεύθυνη Fairyland Ευκαρπίας

fairyland

“Γιατί η fairyland είναι ένας παραμυθένιος τόπος, είναι ο ιδανικός τόπος για παιδιά!.” 

Ακολουθήστε μας!